Übersicht: zooplus AG

Datum Publikationsart Rating Kurs bei Erstellung in € Kursziel in € Interessens-
konflikt
20.10.2011 Analysteninterview k.A. k.A. k.A. k.A.
25.05.2010 Equity Research Einzelstudie verkaufen 20.05.2010: 37.77 29,00 k.A.