Übersicht: wallstreet:online AG

Datum Publikationsart Rating Kurs bei Erstellung in € Kursziel in € Interessens-
konflikt
08.10.2021 Equity Research Einzelstudie kaufen 23,50 37,70 5a;11
20.09.2021 Research Note kaufen 23,00 37,70 5a;11
20.09.2021 Research Note kaufen 23,00 37,70 5a;11
09.08.2021 Equity Research Einzelstudie kaufen 23,20 37,70 5a;5b;11
09.03.2021 Equity Research Einzelstudie kaufen 18,10 29 5a;5b;7;11
16.10.2020 Equity Research Einzelstudie kaufen 11,60 120,60 5a;11
07.10.2020 Equity Research Einzelstudie kaufen 86,20 120,00 5a;11
17.07.2020 Equity Research Einzelstudie kaufen 67,20 95,00 5a;7;11
13.07.2020 Equity Research Einzelstudie kaufen 56,80 95,00 5a;7;11
16.09.2019 Equity Research Einzelstudie kaufen 41,50 92,10 5a;11
27.06.2019 Analysteninterview kaufen 49,50 92,10 4;5a;5b;6a;7;10;11
06.05.2019 Equity Research Einzelstudie kaufen 37,80 92,10 5a;7;11
15.03.2019 Analysteninterview k.A. 37,60 k.A. 4;5a,6a;7;10;11
23.11.2018 Analysteninterview k.A. 25,30 k.A. 4,5a,6a,7,10,11
06.09.2018 Equity Research Einzelstudie kaufen 39,50 88,70 5a;11
13.08.2018 Equity Research Einzelstudie kaufen 45,70 88,70 5a;7;11
24.04.2018 Equity Research Einzelstudie kaufen 54,00 77,10 5a;5b;7;11
05.03.2018 Analysteninterview k.A. 48,40 k.A. 5a;5b;7;11
02.02.2018 Equity Research Einzelstudie k.A. k.A. k.A. 5a;11
21.12.2017 Equity Research Einzelstudie kaufen 42,50 46,70 5a;11