Übersicht: Value Holdings AG

Datum Publikationsart Rating Kurs bei Erstellung in € Kursziel in € Interessens-
konflikt
07.10.2009 Equity Research Themenstudie kaufen 06.10.2009: 3,00 >20 % k.A.
03.03.2009 Equity Research Themenstudie kaufen 27.02.2009 - 2,13 k.A. k.A.