Übersicht: tick Trading Software AG

Datum Publikationsart Rating Kurs bei Erstellung in € Kursziel in € Interessens-
konflikt
27.07.2021 Equity Research Einzelstudie kaufen 40,60 51,70 5a;7;11
01.04.2021 Equity Research Einzelstudie kaufen 38,20 45,50 5a;7;11
08.02.2021 Analysteninterview k.A. 37,20 k.A. 5a;7;11
13.01.2021 Equity Research Einzelstudie k.A. 34,20 k.A. 5a;7;11
24.07.2020 Equity Research Einzelstudie kaufen 25,40 30,75 5a;7;11
29.06.2020 Equity Research Einzelstudie kaufen 22,80 30,75 5a;7;11
20.03.2020 Equity Research Einzelstudie kaufen 16,90 28,46 5a, 7, 11
17.03.2020 Equity Research Einzelstudie kaufen 17,00 28,46 5a, 5b, 7,11
12.12.2019 Analysteninterview kaufen 22,20 27,00 5a;5b;11
22.08.2019 Equity Research Einzelstudie kaufen 18,90 27,00 5a,5b,11
05.07.2019 Equity Research Einzelstudie kaufen 18,00 27,00 5a,11
03.07.2019 Equity Research Einzelstudie kaufen 17,20 27,00 5a;5b,11