Übersicht: The Grounds Real Estate Development AG

Datum Publikationsart Rating Kurs bei Erstellung in € Kursziel in € Interessens-
konflikt
22.02.2018 Analyst Interview (english) k.A. k.A. k.A. 4;5a;5b;6a;7;11
14.02.2018 Equity Research Einzelstudie k.A. k.A. k.A. 4;5a;5b;6a;7;11
04.12.2017 Equity Research Report (english) buy 2,90 5,40 4;5a;6a;11
01.12.2017 Equity Research Einzelstudie kaufen 2,98 5,40 4;5a;6a;11
20.11.2017 Equity Research Einzelstudie kaufen 2,90 5,40 4;5a;6a;11