Übersicht: Süss Microtec AG

Datum Publikationsart Rating Kurs bei Erstellung in € Kursziel in € Interessens-
konflikt
17.11.2011 Analysteninterview k.A. k.A. k.A. k.A.
10.11.2011 Equity Research Einzelstudie kaufen 10.11.2011: 7,28 10.11.2011: 12,60 5
09.08.2011 Equity Research Einzelstudie kaufen 08.08.2011: 6,27 09.08.2011: 15,50 5
05.07.2011 Analysteninterview k.A. k.A. k.A. k.A.
05.05.2011 Equity Research Einzelstudie kaufen k.A. 05.05.2011: 16,20 5
01.04.2011 Equity Research Einzelstudie kaufen 01.04.2011: 11,99 16,00 5
12.01.2011 Equity Research Einzelstudie kaufen 11.01.2010: 10,20 12,00 5
05.11.2010 Equity Research Einzelstudie kaufen 04.11.2010: 6,75 8,00 5
10.08.2010 Equity Research Einzelstudie kaufen 10.08.2010: 4,71 6,90 5
10.05.2010 Equity Research Einzelstudie kaufen 10.05.2010: 4,14 5,75 5
08.04.2010 Equity Research Einzelstudie kaufen 07.04.2010: 4,08 5,50 5
19.02.2010 Equity Research Einzelstudie kaufen 19.02.2010: 4,32 5,50 k.A.
09.11.2009 Equity Research Einzelstudie kaufen 06.11.2009: 3,39 4,24 5
07.08.2009 Equity Research Einzelstudie kaufen 07.08.2009 - 3,47 4,07 5
27.07.2009 Equity Research Einzelstudie kaufen 27.07.2009 - 3,00 4,07 5
12.06.2009 Equity Research Themenstudie kaufen 09.06.2009 - 2,34 5,34 k.A.