Übersicht: NanoFocus AG

Datum Publikationsart Rating Kurs bei Erstellung in € Kursziel in € Interessens-
konflikt
04.12.2019 Analysteninterview k.A. 0,64 k.A. 5a; 6a
26.08.2019 Equity Research Einzelstudie kaufen 1,34 1,70 4;5a;6a;7;10;11
13.09.2018 Equity Research Einzelstudie kaufen 1,57 2,45 4;5a;5b;6a;7;10;11
11.12.2017 Equity Research Themenstudie kaufen 2,50 3,20 4;5a;6a;10;11
30.06.2017 Equity Research Einzelstudie k.A. k.A. k.A. 4;5a;5b;6a;7;10;11
03.06.2017 Equity Research Einzelstudie kaufen 2,60 3,20 4;5a;5b;6a;7;10;11
02.06.2017 Equity Research Einzelstudie kaufen 2,60 3,20 4;5a;5b;6a;7;10;11
27.02.2017 Equity Research Themenstudie kaufen 1,85 2,45 4;5a;5b;6a;7;10;11
09.02.2017 Equity Research Einzelstudie kaufen 1,812 2,45 4;5a;5b;6a;7;10;11
09.12.2016 Equity Research Einzelstudie kaufen 1,68 2,90 4;5a;5b;6a;7;10;11
25.11.2016 Equity Research Einzelstudie kaufen 1,83 2,90 4;5a;5b;6a;7;10;11
21.11.2016 Equity Research Einzelstudie kaufen 1,79 2,90 4;5a;5b;6a;7;10;11
04.03.2010 Equity Research Themenstudie kaufen 02.03.2010: 4,36 >30 % 5
07.10.2009 Equity Research Themenstudie kaufen 06.10.2009: 4,73 > 10% k.A.