Übersicht: Merkur Bank KGaA

Datum Publikationsart Rating Kurs bei Erstellung in € Kursziel in € Interessens-
konflikt
06.11.2020 Equity Research Einzelstudie kaufen 9,60 13,90 11
05.11.2020 Equity Research Themenstudie kaufen 9,55 13,90 11
14.05.2019 Equity Research Themenstudie kaufen 9,00 13,00 11
04.07.2018 Equity Research Themenstudie kaufen 8,30 11,15 7;11
11.12.2017 Equity Research Themenstudie kaufen 7,75 9,05 7;11
27.02.2017 Equity Research Themenstudie kaufen 7,57 9,05 7;11
12.10.2016 Equity Research Themenstudie kaufen 6,08 8,25 7;11
17.03.2016 Equity Research Themenstudie kaufen 5,86 8,00 7;11
11.11.2015 Equity Research Themenstudie kaufen 6,05 9,00 6a;11
22.04.2015 Equity Research Themenstudie kaufen 6,35 9,00 11
09.10.2014 Equity Research Themenstudie kaufen 6,85 9,00 k.A.
12.03.2014 Equity Research Themenstudie kaufen 7,32 9,00 k.A.
04.03.2010 Equity Research Themenstudie kaufen 01.03.2010: 4,82 >30 % k.A.
07.10.2009 Equity Research Themenstudie kaufen 06.10.2009: 3,15 > 20% k.A.
03.03.2009 Equity Research Themenstudie kaufen 27.02.2009 - 3,20 k.A. k.A.