Übersicht: Leifheit AG

Datum Publikationsart Rating Kurs bei Erstellung in € Kursziel in € Interessens-
konflikt
06.10.2017 Equity Research Einzelstudie k.A. 31,19 k.A. 7;11
18.10.2014 Equity Research Einzelstudie kaufen 40,15 50,00 k.A.
22.02.2014 Equity Research Einzelstudie k.A. 35,30 k.A. 7