Übersicht: GFT Technologies AG

Datum Publikationsart Rating Kurs bei Erstellung in € Kursziel in € Interessens-
konflikt
20.10.2011 Analysteninterview k.A. k.A. k.A. k.A.
21.09.2009 Equity Research Themenstudie kaufen 15.09.2009 - 2,54 >20% k.A.