Übersicht: Gesco AG

Datum Publikationsart Rating Kurs bei Erstellung in € Kursziel in € Interessens-
konflikt
22.07.2016 Equity Research Einzelstudie k.A. 69,51 k.A. 11
17.10.2015 Equity Research Einzelstudie k.A. 63,00 k.A. 5a;11
31.08.2013 Sonstiges kaufen 67,26 k.A. k.A.
29.05.2009 Equity Research Themenstudie kaufen 28.05.2009 - 39,20 51,29 k.A.