Übersicht: Fielmann AG

Datum Publikationsart Rating Kurs bei Erstellung in € Kursziel in € Interessens-
konflikt
31.05.2012 Analysteninterview k.A. k.A. k.A. k.A.