Übersicht: Fabasoft AG

Datum Publikationsart Rating Kurs bei Erstellung in € Kursziel in € Interessens-
konflikt
03.12.2008 Equity Research Themenstudie k.A. 28.11.2008 - 1,63 k.A. k.A.