Übersicht: Expedeon AG

Datum Publikationsart Rating Kurs bei Erstellung in € Kursziel in € Interessens-
konflikt
03.12.2019 Equity Research Report (english) kaufen 1,59 3,20 4;5a;7;10;11
15.11.2019 Equity Research Einzelstudie kaufen 1,64 3,20 4;5a;7;10;11
14.11.2019 Equity Research Einzelstudie kaufen 1,59 3,20 4;5a;10;11
11.10.2019 Equity Research Einzelstudie kaufen 1,05 3,20 4,5a,6a,7,10,11
07.10.2019 Equity Research Einzelstudie kaufen 1,03 3,20 4;5a;7;10;11
07.10.2019 Equity Research Einzelstudie kaufen 1,03 3,20 4;5a;7;10;11
02.08.2019 Equity Research Einzelstudie kaufen 1,19 3,20 4,5a,6a,7,10,11
23.07.2019 Equity Research Einzelstudie kaufen 1,08 3,20 4;5a;6a;7;10;11
22.07.2019 Equity Research Einzelstudie k.A. k.A. k.A. 4,5a,5b,7,10,11
07.12.2018 Equity Research Einzelstudie kaufen 0,96 3,20 4,5a,6a,7,10,11
26.11.2018 Equity Research Einzelstudie kaufen 1,01 3,20 4;5a;6a;7;10;11
26.11.2018 Equity Research Report (english) buy 1,01 3,20 4;5a;6a;7;10;11