Übersicht: EQS Group AG

Datum Publikationsart Rating Kurs bei Erstellung in € Kursziel in € Interessens-
konflikt
31.08.2021 Equity Research Einzelstudie halten 47,00 47,35 5a;7;11
21.06.2021 Equity Research Einzelstudie kaufen 38,40 47,35 5a;7;11
25.05.2021 Equity Research Einzelstudie kaufen 30,60 40,40 5a;7;11
23.04.2021 Equity Research Einzelstudie kaufen 33,40 40,40 5a;7;11
22.04.2021 Equity Research Einzelstudie kaufen 32,60 40,40 5a;7;11
22.02.2021 Analysteninterview k.A. 35,80 k.A. 5a;5b;7;11
02.12.2020 Equity Research Einzelstudie kaufen 27,40 31,70 5a;7;11
05.11.2020 Equity Research Themenstudie kaufen 21,80 25,00 5a;6a;7;11
02.10.2020 Equity Research Einzelstudie kaufen 111,00 125,00 5a;7;11
19.08.2020 Equity Research Einzelstudie kaufen 107,00 125,00 5a;7;11
25.05.2020 Equity Research Einzelstudie halten 90,00 91,50 5a;7;11
08.05.2020 Equity Research Einzelstudie kaufen 80,50 91,50 5a;7;11
22.04.2020 Equity Research Einzelstudie kaufen 74,00 91,50 5a;7;11
21.11.2019 Equity Research Einzelstudie kaufen 56,00 90,00 5a;7;11
29.08.2019 Equity Research Einzelstudie kaufen 65,50 94,00 5a;7;11
01.07.2019 Analysteninterview kaufen 67,00 93,20 5a;5b;7;11
29.05.2019 Equity Research Einzelstudie kaufen 68,00 93,20 5a;7,11
14.05.2019 Equity Research Themenstudie kaufen 69,50 94,60 5a;7;11
25.04.2019 Equity Research Einzelstudie kaufen 70,00 94,60 5a;7;11
03.12.2018 Equity Research Einzelstudie kaufen 74,00 91,70 5a;7;11
24.08.2018 Equity Research Einzelstudie kaufen 78,00 92,00 5a;7;11
04.07.2018 Equity Research Themenstudie kaufen 3,04 3,80 5a;7;10;11
07.06.2018 Equity Research Einzelstudie kaufen 78,50 92,50 5a;7;11
27.04.2018 Equity Research Einzelstudie k.A. k.A. k.A. 5a;7;11
24.04.2018 Equity Research Einzelstudie kaufen 75,00 85,40 5a;7;11
11.12.2017 Equity Research Themenstudie kaufen 61,60 72,00 5a;7;10;11
27.11.2017 Equity Research Einzelstudie kaufen 62,49 72,00 5a;7;11
21.08.2017 Equity Research Einzelstudie halten 55,90 55,10 5a;7;11
02.06.2017 Equity Research Einzelstudie kaufen 53,60 55,10 5a;5b;7;11
29.04.2017 Equity Research Einzelstudie kaufen 50,00 55,10 5a;5b;7;11
25.04.2017 Equity Research Einzelstudie kaufen 49,96 55,10 5a;5b;7;11
27.02.2017 Equity Research Themenstudie kaufen 43,42 49,75 5a;7;10;11
06.12.2016 Equity Research Einzelstudie kaufen k.A. 49,75 5a;7;10;11
28.11.2016 Credit Research Einzelstudie halten 47,00 49,75 5a;7;11
12.10.2016 Equity Research Themenstudie kaufen 38,80 45,60 5a;7;11
05.09.2016 Equity Research Einzelstudie halten 43,00 45,60 5a;7;11
07.06.2016 Equity Research Einzelstudie kaufen 34,00 39,00 5a;7;11
23.04.2016 Equity Research Einzelstudie kaufen 32,00 39,00 5a;7;11
22.04.2016 Equity Research Einzelstudie kaufen 32,00 39,00 5a;7;11
17.03.2016 Equity Research Themenstudie kaufen 28,61 38 5a;7;11
02.12.2015 Equity Research Einzelstudie kaufen 29,51 38,00 5a;7;11
11.11.2015 Equity Research Themenstudie kaufen 30,50 38 5a;6a;7;11
07.09.2015 Equity Research Einzelstudie kaufen 28,55 38,00 5a;11
05.06.2015 Equity Research Einzelstudie kaufen 31,80 38,00 5a;11
18.05.2015 Equity Research Einzelstudie kaufen 31,65 38,00 5a;11
22.04.2015 Equity Research Themenstudie kaufen 32,50 36,80 5a;7;11
08.12.2014 Equity Research Einzelstudie kaufen 08.12.2014; 28,60 36,80 5
09.10.2014 Equity Research Themenstudie kaufen 26,25 38,50 5;7
09.09.2014 Equity Research Einzelstudie kaufen 08.09.2014; 26,75 36,80 5
11.06.2014 Equity Research Einzelstudie kaufen 02.06.2014; 30,00 38,50 5
28.04.2014 Equity Research Einzelstudie kaufen 24.04.2014; 30,00 38,50 5
12.03.2014 Equity Research Themenstudie kaufen 31,01 38,50 5
06.12.2013 Equity Research Einzelstudie kaufen 02.12.2013; 30,00 38,50 5
10.09.2013 Equity Research Einzelstudie kaufen 30,15 38,50 5
05.06.2013 Equity Research Einzelstudie kaufen 30,50 37,00 5
30.04.2013 Equity Research Einzelstudie kaufen 26.04.2013 - 30,00 37,00 5
11.12.2012 Equity Research Einzelstudie kaufen 11.12.2012, 26,41 32,80 5
13.09.2012 Equity Research Einzelstudie kaufen 11.09.2012 - 26,50 32,80 5
31.05.2012 Equity Research Einzelstudie kaufen 26.05.2012: 26,00 31.05.2012: 32,80 5
30.04.2012 Equity Research Einzelstudie kaufen 26.04.2012: 25,10 30.04.2012: 32,80 5
30.11.2011 Equity Research Einzelstudie kaufen 28.11.2011: 22,40 30.11.2011: 32,50 5
02.09.2011 Equity Research Einzelstudie kaufen 31.08.2011: 23,90 02.09.2011: 32,50 5
08.06.2011 Equity Research Einzelstudie kaufen 30.05.2011: 23,90 08.06.2011: 32,47 5,7
26.04.2011 Equity Research Einzelstudie kaufen 19.04.2011: 23,90 26.04.2011: 32,47 5,7
24.01.2011 Equity Research Einzelstudie kaufen 24.01.2011: 21,00 26,95 5
02.12.2010 Equity Research Einzelstudie kaufen 26.11.2010: 19,11 26,18 5
07.09.2010 Equity Research Einzelstudie kaufen 01.09.2010: 18,81 26,18 5
08.06.2010 Equity Research Einzelstudie kaufen 31.05.2010: 18,52 26,18 5
14.04.2010 Equity Research Einzelstudie kaufen 09.04.2010: 18,40 26,18 5
03.12.2009 Equity Research Einzelstudie kaufen 30.11.2009: 17,95 25,74 5
21.09.2009 Equity Research Themenstudie kaufen 15.09.2009 - 18,36 >20% 5
04.09.2009 Equity Research Einzelstudie kaufen 01.09.2009 - 17,70 25,90 5
08.06.2009 Equity Research Einzelstudie kaufen 02.06.2009 - 18,12 26,78 5
09.04.2009 Equity Research Einzelstudie kaufen 06.04.2009 - 16,70 26,78 5
03.12.2008 Equity Research Einzelstudie kaufen 02.12.2008 - 16,00 28,38 5
29.08.2008 Equity Research Einzelstudie kaufen 27.08.2008 - 22,49 29,93 5
03.06.2008 Equity Research Einzelstudie kaufen 03.06.2008 - 20,30 29,93 5; 7;
09.04.2008 Equity Research Einzelstudie kaufen 07.04.2008 - 20,55 29,93 5; 7;