Übersicht: Cytotools AG

Datum Publikationsart Rating Kurs bei Erstellung in € Kursziel in € Interessens-
konflikt
30.11.2015 Equity Research Einzelstudie k.A. 6,10 k.A. 5a;11
11.07.2015 Equity Research Einzelstudie kaufen 48,84 77,00 5a;11
29.06.2015 Equity Research Einzelstudie kaufen 45,40 77,00 5a;11
03.06.2015 Equity Research Einzelstudie k.A. 40,30 k.A. 5a;11
16.03.2015 Equity Research Einzelstudie k.A. 47,95 k.A. 5
27.11.2014 Equity Research Einzelstudie kaufen 26.11.2014; 58,49 83,80 5;7
28.07.2014 Equity Research Themenstudie kaufen 25.07.2014; 60,79 73,30 5;7
08.07.2014 Equity Research Einzelstudie kaufen 07.07.2014; 58,25 73,30 5;7
30.04.2014 Equity Research Einzelstudie k.A. 29.04.2014; 50,76 k.A. 5;7
06.12.2013 Equity Research Einzelstudie kaufen 30,35 54,15 5
10.09.2013 Equity Research Einzelstudie kaufen 09.09.2013 - 33,20 47,25 5
27.06.2013 Equity Research Einzelstudie kaufen 27,70 40,50 5
14.09.2012 Equity Research Einzelstudie kaufen 12.09.2012: 22,00 40,50 5
12.04.2012 Equity Research Einzelstudie kaufen k.A. 36,34 5
12.04.2012 Equity Research Einzelstudie kaufen k.A. 12.04.2012: 36,34 € 5
07.12.2011 Equity Research Einzelstudie kaufen 06.12.2011: 14,20 07.12.2011: 36,34 5
10.11.2011 Equity Research Einzelstudie kaufen 09.11.2011: 13,79 10.11.2011: 33,70 5