Übersicht: Aves One AG

Datum Publikationsart Rating Kurs bei Erstellung in € Kursziel in € Interessens-
konflikt
21.10.2021 Research Note halten 14,40 14,20 4,5a,6a,11
11.08.2021 Equity Research Einzelstudie k.A. 13,15 k.A. 4;5a;6a;11
10.08.2021 Equity Research Einzelstudie k.A. 13,15 k.A. 4;5a;6a;11
11.06.2021 Equity Research Einzelstudie kaufen 8,96 14,50 4;5a;6a;11
07.06.2021 Equity Research Report (english) kaufen 9,08 14,50 5a;11
07.06.2021 Equity Research Einzelstudie kaufen 9,08 14,50 5a;11
26.03.2021 Equity Research Einzelstudie kaufen 9,15 13,50 4;5a;6a;11
23.03.2021 Equity Research Einzelstudie kaufen 8,80 13,50 4;5a;5b;6a;11
23.03.2021 Equity Research Report (english) kaufen 8,80 13,50 4;5a;5b;6a;11
05.03.2021 Equity Research Einzelstudie kaufen 9,00 13,50 € 4;5a;6a;11
03.02.2021 Equity Research Einzelstudie kaufen 8,90 13,50 4;5a;6a;11
03.02.2021 Equity Research Report (english) kaufen 8,90 13,50 4;5a;6a;11
30.11.2020 Equity Research Einzelstudie kaufen 8,35 13,50 4;5a;6a;11
30.11.2020 Equity Research Report (english) kaufen 8,35 13,50 4;5a;6a;11
05.10.2020 Equity Research Einzelstudie kaufen 8,90 13,50 4;5a;6a;11
05.10.2020 Equity Research Report (english) kaufen 8,90 13,50 4;5a;6a;11
08.06.2020 Equity Research Einzelstudie kaufen 9,40 13,60 5a;11
08.06.2020 Equity Research Einzelstudie kaufen 9,40 13,60 5a;11
27.05.2020 Equity Research Report (english) kaufen 9,50 13,60 5a;11
22.05.2020 Equity Research Einzelstudie kaufen 8,90 13,60 5a;11
18.05.2020 Equity Research Einzelstudie kaufen 9,50 13,60 5a;11
06.12.2019 Equity Research Einzelstudie kaufen 12,20 13,60 5a; 5b; 11
05.12.2019 Equity Research Einzelstudie kaufen 12,20 13,60 5a; 5b; 11
08.11.2019 Equity Research Einzelstudie kaufen 11,90 13,87 4;5a;6a;11
31.10.2019 Equity Research Einzelstudie kaufen 11,50 13,87 4;5a;5b;6a;11
09.10.2019 Equity Research Report (english) kaufen 11,70 13,87 4;5a;5b;6a;11
04.10.2019 Equity Research Einzelstudie kaufen 11,70 13,87 4;5a;5b;6a;11
28.08.2019 Equity Research Report (english) kaufen 9,60 12,80 5a;11
28.08.2019 Equity Research Einzelstudie kaufen 9,60 12,80 5a;11
13.06.2019 Equity Research Einzelstudie kaufen 11,10 12,80 5a;11
11.06.2019 Equity Research Report (english) kaufen 10,90 12,80 5a;11
07.06.2019 Equity Research Einzelstudie kaufen 11,70 12,80 5a;11
06.06.2019 Equity Research Einzelstudie kaufen 11,10 12,80 5a;5b;11
28.05.2019 Equity Research Einzelstudie kaufen 10,90 12,80 5a;11
08.04.2019 Analysteninterview kaufen 10,00 12,10 5a;5b;11
04.12.2018 Equity Research Einzelstudie kaufen 7,65 12,10 5a,5b,11
11.12.2018 Equity Research Report (english) kaufen 7,40 12,10 5a,5b,11
21.11.2018 Equity Research Einzelstudie k.A. 7,00 12,10 5a;11
08.11.2018 Equity Research Einzelstudie kaufen 8,05 12,10 5a;11
20.08.2018 Equity Research Einzelstudie kaufen 8,65 12,10 5a;11
17.08.2018 Equity Research Einzelstudie k.A. 8,25 12,10 5a;11
14.08.2018 Equity Research Einzelstudie kaufen 8,25 12,10 5a;11
14.11.2017 Equity Research Einzelstudie kaufen 7,75 9,10 5a;5b;11
31.07.2017 Equity Research Einzelstudie kaufen 7,22 9,10 5a;11
24.07.2017 Equity Research Einzelstudie kaufen 7,22 9,10 5a;11