Übersicht: Aspermont Limited

Datum Publikationsart Rating Kurs bei Erstellung in € Kursziel in € Interessens-
konflikt
27.08.2021 Equity Research Einzelstudie kaufen 0,02 0,06 5a;7;11
16.08.2021 Equity Research Einzelstudie kaufen 0,03 AUD 0,06 5a;7;11
13.08.2021 Equity Research Einzelstudie kaufen 0,03 AUD 0,06 5a;7;11
27.05.2021 Analysteninterview k.A. 0,0166 k.A. 5a;5b;6a;7;11
26.05.2021 Analyst Interview (english) k.A. 0,0166 k.A. 5a;5b;6a;7;11