Übersicht: artec technologies AG

Datum Publikationsart Rating Kurs bei Erstellung in € Kursziel in € Interessens-
konflikt
05.11.2020 Equity Research Themenstudie kaufen 3,80 5,30 4;5a;6a;10;11
21.10.2020 Equity Research Einzelstudie kaufen 4,00 5,30 4;5a;6a;10;11
04.08.2020 Equity Research Einzelstudie kaufen 3,28 5,30 4;5a;6a;10;11
29.08.2019 Equity Research Einzelstudie kaufen 3,96 7,05 4;5a;6a;10;11
14.05.2019 Equity Research Themenstudie kaufen 4,57 6,75 4;5a;6a;10;11
12.10.2018 Equity Research Einzelstudie kaufen 4,60 6,75 4;5a;6a;10;11
11.10.2018 Equity Research Einzelstudie kaufen 5,00 6,75 4;5a;6a;10;11
04.07.2018 Equity Research Themenstudie kaufen 4,10 6,50 4;5a;6a;10;11
20.06.2018 Equity Research Einzelstudie kaufen 4,12 6,50 4;5a;5b;6a;10;11
21.03.2018 Analysteninterview k.A. 6,85 k.A. 4;5a;5b;6a;10;11
11.12.2017 Equity Research Themenstudie kaufen 4,05 6,25 4;5a;6a;10;11
15.11.2017 Equity Research Einzelstudie kaufen 3,40 6,25 4;5a;5b;6a;10;11
19.06.2017 Equity Research Einzelstudie kaufen 4,53 6,45 4;5a;5b;6a;10;11
24.04.2017 Equity Research Einzelstudie kaufen 4,95 8,20 4;5a;6a;10;11
27.02.2017 Equity Research Themenstudie kaufen 5,10 8,20 4;5a;6a;10;11
18.10.2016 Equity Research Einzelstudie kaufen 4,80 8,20 4;5a;6a;10;11
12.10.2016 Equity Research Themenstudie kaufen 4,85 9,00 4;5a;6a;10;11
13.06.2016 Equity Research Einzelstudie kaufen 6,30 9,00 4;5a;6a;10;11
01.04.2016 Equity Research Einzelstudie kaufen 6,78 7,00 4;6a;10;11
21.03.2016 Equity Research Einzelstudie kaufen 4,73 7,00 4;6a;11
17.03.2016 Equity Research Themenstudie kaufen 5,15 7,00 4;5a;10;11