Übersicht: Air Berlin AG

Datum Publikationsart Rating Kurs bei Erstellung in € Kursziel in € Interessens-
konflikt
05.08.2013 Analysteninterview verkaufen k.A. k.A. k.A.