Übersicht: AGROB Immobilien AG

Datum Publikationsart Rating Kurs bei Erstellung in € Kursziel in € Interessens-
konflikt
28.05.2021 Equity Research Einzelstudie kaufen 33,20 43,80 5a;7;11
27.05.2021 Equity Research Einzelstudie kaufen 33,20 43,80 5a;7;11
17.12.2020 Equity Research Einzelstudie kaufen 31,40 38,65 5a;5b;7;11
14.05.2020 Equity Research Einzelstudie kaufen 28,80 36,33 5a;7;11
10.02.2020 Equity Research Einzelstudie kaufen 40,70 65,00 5a,6a,7,11
07.02.2020 Equity Research Einzelstudie kaufen 29,60 34,40 5a; 7; 11
04.02.2020 Equity Research Einzelstudie kaufen 29,60 34,40 5a;5b;7;11
18.12.2019 Analysteninterview k.A. 31,60 k.A. 5a;5b;7;11
24.05.2019 Equity Research Einzelstudie kaufen 25,00 27,50 5a;7;11
13.05.2019 Equity Research Einzelstudie kaufen 24,20 27,50 5a;7;11
08.02.2019 Analysteninterview k.A. 25,60 k.A. 5a,7,11
13.12.2018 Credit Research Einzelstudie kaufen 19,40 25,75 5a,5b,7,11
03.08.2018 Equity Research Einzelstudie kaufen k.A. k.A. 5a;7;11
12.07.2018 Equity Research Einzelstudie kaufen 21,00 25,75 5a;7;11
23.02.2018 Equity Research Einzelstudie k.A. k.A k.A. 5a;7;11
19.12.2017 Equity Research Einzelstudie kaufen 21,50 24,62 5a;7;11
12.07.2017 Equity Research Einzelstudie kaufen 18,55 20,50 5a;7;11
20.03.2017 Equity Research Einzelstudie kaufen 17,80 k.A. 5a;5b;7;11
15.12.2016 Equity Research Einzelstudie kaufen 17,30 19,60 5a;7;11
08.07.2016 Equity Research Einzelstudie kaufen 14,60 17,30 5a;7;11
07.07.2016 Equity Research Einzelstudie kaufen 14,60 17,30 5a;7;11
16.12.2015 Equity Research Einzelstudie kaufen 14,30 16,15 5a;7;11
07.08.2015 Equity Research Einzelstudie kaufen 13,50 16,30 5a,7.11
10.07.2015 Equity Research Einzelstudie kaufen 13,00 16,30 5a;7;11
11.12.2014 Equity Research Einzelstudie kaufen 10.12.2014; 13,49 15,25 5
02.07.2014 Equity Research Einzelstudie kaufen 19.06.2014; 13,00 15,00 5
04.12.2013 Equity Research Einzelstudie kaufen 02.12.2013; 12,50 15,00 5
28.06.2013 Equity Research Einzelstudie kaufen 05.06.2013 - 11,00 14,55 5
23.01.2013 Equity Research Einzelstudie kaufen 22.01.2013 - 11,20 14,55 5
25.06.2012 Equity Research Einzelstudie kaufen 31.05.2012: 10,27 15,50 5
30.04.2012 Equity Research Einzelstudie kaufen k.A. 30.04.2012: 15,50 5
17.10.2011 Equity Research Einzelstudie kaufen 13.10.2011: 8,50 Euro 17.10.2011: 15,50 5
30.06.2011 Equity Research Einzelstudie kaufen 29.06.2011: 9,60 30.06.2011: 15,50 5
13.12.2010 Equity Research Einzelstudie kaufen 09.12.0210: 9,13 15,38 5
22.06.2010 Equity Research Einzelstudie kaufen 14.06.2010: 8,75 14,86 5
06.10.2009 Equity Research Einzelstudie kaufen 05.10.2009 - 6,85 14,75 5
22.06.2009 Equity Research Einzelstudie kaufen 19.06.2009 - 7,65 15,47 5
22.09.2008 Equity Research Einzelstudie kaufen 19.09.2008 - 10,18 15,49 5
26.06.2008 Equity Research Themenstudie kaufen 19.06.2008 - 12,25 15,91 5