Übersicht: CYAN AG

Datum Publikationsart Rating Kurs bei Erstellung in € Kursziel in € Interessens-
konflikt
02.05.2018 09:50 Equity Research Report (english) buy 24,50 35,80 5a;5b;11
21.04.2018 11:00 Equity Research Einzelstudie Kaufen 24,50 35,80 5a;11
18.04.2018 11:00 Equity Research Einzelstudie Kaufen 24,50 35,80 5a;5b;11