Übersicht: artec technologies AG

Datum Publikationsart Rating Kurs bei Erstellung in € Kursziel in € Interessens-
konflikt
13.10.2018 10:30 Equity Research Einzelstudie Kaufen 4,60 6,75 4;5a;6a;10;11
11.10.2018 10:30 Equity Research Einzelstudie Kaufen 5,00 6,75 4;5a;6a;10;11
04.07.2018 14:00 Equity Research Themenstudie Kaufen 4,10 6,50 4;5a;6a;10;11
20.06.2018 10:00 Equity Research Einzelstudie Kaufen 4,12 6,50 4;5a;5b;6a;10;11
21.03.2018 11:30 Analysteninterview k.A. 6,85 k.A. 4;5a;5b;6a;10;11
11.12.2017 13:00 Equity Research Themenstudie Kaufen 4,05 6,25 4;5a;6a;10;11
15.11.2017 10:40 Equity Research Einzelstudie Kaufen 3,40 6,25 4;5a;5b;6a;10;11
19.06.2017 15:40 Equity Research Einzelstudie Kaufen 4,53 6,45 4;5a;5b;6a;10;11
24.04.2017 10:30 Equity Research Einzelstudie Kaufen 4,95 8,20 4;5a;6a;10;11
27.02.2017 09:00 Equity Research Themenstudie Kaufen 5,10 8,20 4;5a;6a;10;11
12.10.2016 10:00 Equity Research Themenstudie Kaufen 4,85 9,00 4;5a;6a;10;11
13.06.2016 09:00 Equity Research Einzelstudie Kaufen 6,30 9,00 4;5a;6a;10;11
13.06.2016 09:00 Equity Research Einzelstudie Kaufen 4,80 8,20 4;5a;6a;10;11
02.04.2016 08:00 Equity Research Einzelstudie Kaufen 6,78 7,00 4;6a;10;11
22.03.2016 08:29 Equity Research Einzelstudie Kaufen 4,73 7,00 4;6a;11
18.03.2016 07:00 Equity Research Themenstudie Kaufen 5,15 7,00 4;5a;10;11