Übersicht: MagForce AG

Datum Publikationsart Rating Kurs bei Erstellung in € Kursziel in € Interessens-
konflikt
07.11.2018 10:00 Equity Research Einzelstudie Kaufen 6,09 15,30 5a;6a;11
07.11.2018 10:00 Equity Research Report (english) buy 6,09 15,30 5a;6a;11
16.08.2018 10:00 Equity Research Einzelstudie buy 5,33 15,80 5a;6a;11
10.08.2018 09:00 Equity Research Einzelstudie Kaufen 5,33 15,80 5a;6a;11
04.07.2018 14:30 Equity Research Einzelstudie Kaufen 4,67 15,80 5a;6a;11
25.05.2018 09:30 Equity Research Einzelstudie Kaufen 5,72 15,80 5a;6a;11
25.05.2018 09:30 Equity Research Einzelstudie buy 5,72 15,80 5a;6a;11
25.05.2018 09:30 Equity Research Einzelstudie buy 4,67 15,80 5a;6a;11
06.03.2018 12:00 Equity Research Einzelstudie Kaufen 6,35 k.A. 5a;6a;11
06.03.2018 12:00 Equity Research Einzelstudie buy 6,75 15,80 5a;6a;11
06.03.2018 12:00 Equity Research Einzelstudie Kaufen 6,75 15,80 5a;6a;11
02.09.2017 09:00 Equity Research Einzelstudie Kaufen 7,85 15,00 5a;6a;11
28.08.2017 15:00 Equity Research Einzelstudie Kaufen 8,00 15,00 5a;5b;6a;11
24.08.2017 11:00 Equity Research Einzelstudie Kaufen 8,00 15,00 5a;5b;6a;11
17.05.2017 11:45 Equity Research Einzelstudie Kaufen 7,70 13,90 5a;6;11
13.05.2017 11:00 Equity Research Einzelstudie Kaufen 7,70 13,90 7;11
23.03.2017 11:00 Equity Research Einzelstudie Kaufen 4,30 13,90 5a;5b;6a;11
23.03.2017 11:00 Equity Research Einzelstudie Kaufen 4,30 13,90 5a;5b;6a;11
24.10.2016 11:00 Equity Research Einzelstudie Kaufen 4,22 14,30 5a;6a;11
22.10.2016 10:00 Equity Research Einzelstudie Kaufen 4,22 k.A. 5a;6a;11
13.08.2016 10:00 Equity Research Einzelstudie Kaufen 4,50 k.A. 5a;6a;11
21.05.2016 10:00 Equity Research Einzelstudie Kaufen 4,58 14,30 5a;6a;11
11.05.2016 10:00 Equity Research Einzelstudie Kaufen 4,60 14,30 5a;6a;11
11.05.2016 10:00 Equity Research Einzelstudie Kaufen 4,22 14,30 5a;6a;11
11.05.2016 10:00 Equity Research Einzelstudie Kaufen 4,60 14,30 5a;6a;11
15.12.2015 09:00 Equity Research Einzelstudie Kaufen 5,12 14,30 5a;5b;11
03.12.2015 09:30 Equity Research Einzelstudie Kaufen 5,12 14,30 5a;5b;11
26.09.2015 08:00 Equity Research Einzelstudie Kaufen 14,30 5a;5b;11
24.09.2015 10:00 Equity Research Einzelstudie Kaufen 5,44 14,30 5a;5b;11
24.09.2015 07:00 Equity Research Einzelstudie Kaufen 5,44 14,30 5a;5b;11
03.06.2015 08:30 Equity Research Einzelstudie Kaufen 6,65 13,20 5a;5b;11
03.06.2015 08:30 Equity Research Einzelstudie Kaufen 6,65 13,20 5a;5b;11
30.05.2015 08:30 Equity Research Einzelstudie Kaufen 13,20 k.A. 5a;5b;11
19.05.2015 08:30 Equity Research Einzelstudie Kaufen 5.50 13.20 5a,5b,11
19.05.2015 08:30 Equity Research Einzelstudie Kaufen 5,50 13,20 5a;5b;11