Übersicht: Aurelius SE & Co. KGaA

Datum Publikationsart Rating Kurs bei Erstellung in € Kursziel in € Interessens-
konflikt
12.10.2016 10:00 Equity Research Themenstudie Kaufen 55,34 65 11
18.03.2016 07:00 Equity Research Themenstudie Kaufen 49,21 55 11
22.07.2013 08:00 Analysteninterview Kaufen k.A k.A. k.A.