Übersicht: Group Technologie AG

Datum Publikationsart Rating Kurs bei Erstellung in € Kursziel in € Interessens-
konflikt
01.10.2008 13:49 Equity Research Einzelstudie Kaufen 29.09.2008 - 0,38 1,16 5
09.05.2008 17:48 Equity Research Einzelstudie Kaufen 07.05.2008 - 0,54 1,16 5