Übersicht: Süss Microtec AG

Datum Publikationsart Rating Kurs bei Erstellung in € Kursziel in € Interessens-
konflikt
17.11.2011 k.A. k.A. k.A.
10.11.2011 14:02 Equity Research Einzelstudie Kaufen 10.11.2011: 7,28 10.11.2011: 12,60 5
9.08.2011 08:55 Equity Research Einzelstudie Kaufen 08.08.2011: 6,27 09.08.2011: 15,50 5
05.07.2011 k.A. k.A. k.A.
12.01.2011 14:00 Equity Research Einzelstudie Kaufen 11.01.2010: 10,20 12,00 5
05.11.2010 09:55 Equity Research Einzelstudie Kaufen 04.11.2010: 6,75 8,00 5
10.08.2010 12:12 Equity Research Einzelstudie Kaufen 10.08.2010: 4,71 6,90 5
10.05.2010 14:10 Equity Research Einzelstudie Kaufen 10.05.2010: 4,14 5,75 5
08.04.2010 10:11 Equity Research Einzelstudie Kaufen 07.04.2010: 4,08 5,50 5
19.02.2010 15:25 Equity Research Einzelstudie Kaufen 19.02.2010: 4,32 5,50 k.A.
09.11.2009 15:43 Equity Research Einzelstudie Kaufen 06.11.2009: 3,39 4,24 5
07.08.2009 Equity Research Einzelstudie Kaufen 07.08.2009 - 3,47 4,07 5
27.07.2009 Equity Research Einzelstudie Kaufen 27.07.2009 - 3,00 4,07 5
12.06.2009 Equity Research Themenstudie Kaufen 09.06.2009 - 2,34 5,34 k.A.
01.04.2011, 12:02 Equity Research Einzelstudie Kaufen 01.04.2011: 11,99 16,00 5
05.05.2011, 16:42 Equity Research Einzelstudie Kaufen k.A. 05.05.2011: 16,20 5